codrops-icon Dr. Egzon ABDULLAHI

Pyetësori i Historisë Mjekësore

Kjo është forma juaj e historisë mjekësore, që duhet ta përfundoni para sesionit tuaj të parë të trajnimit. Të gjitha informatat do të mbahen konfidenciale. Ky informacion do të përdoret për vlerësimin e shëndetit tuaj dhe gatishmërinë për të filluar programin tonë stërvitor. Forma është e gjerë, por lutemi ta plotësoni atë sa më saktë dhe sa më plotë. Ju lutemi ta ndani kohën tuaj dhe ta plotësoni me kujdes tërësisht, dhe pastaj ta rishikoni atë për t'u siguruar që nuk keni lënë asgjë mangu. Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë të krijojmë një program gjithëpërfshirës shërimi që plotëson nevojat tuaja individuale.

Nëse keni pyetje ose shqetësime, ne do t'ju ndihmojmë rreth tyre pasi të përfundojë ky formular. Ne e kuptojmë se disa pjesë të formularit do të jenë të paqarta për ju. Bëni ç'mos për ta plotësuar formularin. Pyetjet tuaja do të adresohen plotësisht më pas. Mund të jetë e dobishme për ju që të mbani një listë me shkrim të pyetjeve ose shqetësimeve gjatë plotësimit të formularit të historikut mjekësor.

Informacion i Përgjithshëm

Pjesëmarrës:

Mjeku i Familjes dhe / ose Ofruesi i Kujdesit Shëndetësor Parësor:


A mund ta dërgojmë një kopje të konsultimit tuaj te mjeku ose ofruesi i kujdesit shëndetësor parësor dhe të konsultohemi me ta sipas nevojës?


Status martesor:

Gjinia:


Edukimi:Profesioni:


Çfarë është (janë) qëllimi (et) juaj për pjesëmarrje në këtë program?Historia aktuale e mjekësore

Shënjoni ato pyetje në të cilat ju i përgjigjeni po (lini të tjerat bosh)
A keni tani ose keni përjetuar kohët e fundit:


Vetëm gratë përgjigjen në vijim. A keni:
Data e provimit të fundit pelvik dhe / ose Papërfaqja e Papës:


A jeni në ndonjë lloj terapie zëvendësimi të hormoneve?


Burrat dhe gratë përgjigjen në vijim:

Data e ekzaminimit të fundit të plotë fizik:


Data e fundit e X-ray të gjoksit:


Data e elektrokardiogramit të fundit (EKG ose ECG):


Data e kontrollit të fundit dentar:


Historia e Kaluar Mjekësore

Kontrolloni ato pyetje në të cilat përgjigja juaj është po (lëni të tjerat bosh).


Historia e Mjekësisë Familjare

Baba:


Shëndeti i përgjithshëm i babait tim është:Nëna:


Shëndeti i përgjithshëm i nënës sime është:Vëllezërit e motrat:


Sëmundjet Familjare

Ju ose të afërmit tuaj të gjakut a kanë ndonjë nga të mëposhtmet (përfshirë gjyshërit, hallat dhe xhaxhallarët, por përjashtoni kushërinjtë, të afërmit nga martesa dhe gjysmë të afërmit)

Kontrolloni ato tek të cilat përgjigja është po (lëni bosh të tjerat).
Faktorë të Rrezikut të Sëmundjeve të Zemrës

Pirja e duhanit

A keni pirë ndonjëherë cigare, puro apo pipo?


(Nëse jo, kaloni në seksionin e dietës)
Dietë

Sa herë në javë zakonisht hani ushqimet më poshtë:Numri i shërbimeve (kupa, gota, apo kontejnerë) në javë që ju zakonisht i konsumoni:
A keni pirë ndonjëherë pije alkoolike?


Nëse po, cila është pirja e përafërt e këtyre pijeve?

Birrë:


Verë:


Pije e rëndë:


Në çdo kohë në të kaluarën, a ishit një pijanec i rëndë (konsumi i 170 gram i alkoolit të rëndë në ditë ose më shumë)?


A përdorni zakonisht vaj ose margarinë në vend të shkurtimit të kolesterolit të lartë ose gjalpë?


A abstenoni zakonisht nga përdorimi i sheqerit shtesë?


A keni zakonisht kripë në tavolinë?


A hani ndryshe në fundjavë, në krahasim me ditët e javës?